Tjänster

Värdering & Analys

Bergviken Fastighetsvärdering erbjuder oberoende marknadsvärderingar av såväl privata som kommersiella fastigheter, däribland

 • småhus
 • bostadsrätter
 • ägarlägenheter
 • tomtmark
 • flerbostadshus 
 • kontors- och handelsfastigheter
 • industrienheter
 • förhandsvärderingar
 • exploateringsmark  
 • byggrätter 
 • samhällsfastigheter

Samtliga värderingar genomförs och kvalitetssäkras av Samhällsbyggarna auktoriserade fastighetsvärderare.   

Vi erbjuder även kvalificerade tjänster inom fastighetsekonomi, analys, utredning och annan rådgivning i fastighetsrelaterade frågor. 

Välkommen att kontakta oss.