Tjänster

Värdering & Analys

Bergviken Fastighetsvärdering erbjuder fastighetsvärdering och kvalificerad rådgivning inom fastighetsrelaterade frågor i Skåne, bl.a. Malmö, Lund, Vellinge, Helsingborg, Skurup, Ystad och Trelleborg.

Våra tjänster efterfrågas ofta i samband med kreditgivning, nyproduktion, förvärv, försäljning, bodelning eller tvist.

Fastighetsvärdering

Bergviken Fastighetsvärdering erbjuder oberoende marknadsvärdering, inklusive förhandsvärdering, av såväl privata som kommersiella fastigheter, bl.a.

 • småhus
 • bostadsrätt
 • ägarlägenhet
 • tomtmark
 • flerbostadshus / hyreshus
 • kontor
 • handelsfastighet
 • industri
 • lager / logistikfastighet
 • exploateringsmark  
 • byggrätter
 • samhällsfastighet / specialenhet

Samtliga värderingar genomförs och kvalitetssäkras av Samhällsbyggarna auktoriserade fastighetsvärderare.

Rådgivning & analys

Bergviken Fastighetsvärdering erbjuder även kvalificerade tjänster inom fastighetsekonomi, analys, utredning och annan rådgivning i fastighetsrelaterade frågor. Uppdragen kräver såväl tekniskt kunnande som analytisk förmåga i kombination med god lokalkännedom.

Kundfokus

Våra uppdragsgivare är såväl privatpersoner som aktörer inom den privata eller offentliga sektorn, däribland banker, fastighetsbolag, advokatbyråer, bostadsrättsföreningar och myndigheter. I nära dialog med uppdragsgivaren anpassas rådgivning efter behov och leverans efter rådande tidsplan. Givetvis behandlas alla uppdrag konfidentiellt.

Välkommen att kontakta oss.